Wypełnij formularz kontaktowy

Formalności po ślubie - podpisywanie dokumentów

Formalności po ślubie – co należy zrobić?

Ślub to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Towarzyszą mu niezwykle silne emocje oraz podniosły nastrój… ale warto pamiętać również o tych bardziej przyziemnych aspektach — rozumie się przez to formalności związane z faktem zawarcia małżeństwa. Jakie obowiązki w tym zakresie należy spełnić? Przeczytaj tekst, by poznać ciekawe informacje. Powodzenia!

Zmiana nazwiska

Bez wątpienia jedną z najważniejszych kwestii formalnych, jeśli chodzi o zawarcie małżeństwa, jest zmiana nazwiska. Zasadniczo, małżonkowie mogą podjąć decyzję w tym zakresie w okresie trzech miesięcy po ślubie. W tym celu należy zgłosić się do urzędu stanu cywilnego po skrócony odpis aktu małżeństwa.

Z kolei jeśli chodzi o ślub konkordatowy, złożenie wniosku jest zadaniem osoby duchownej, która udzieliła sakramentu małżeńskiego. Termin na dokonanie tej formalności jest dość krótki — wynosi on pięć dni od momentu, w którym miała miejsce ceremonia ślubna. W takim wariancie odpis aktu małżeństwa zostanie wysłany do małżonków w czasie nie dłuższym niż 14 dni.

Żona nie zawsze przyjmuje nazwisko męża po ślubie

Co ciekawe, w XXI wieku na popularności zyskuje wariant, w którym kobieta nie przyjmuje już mężowskiego nazwiska po ślubie. Skąd to się bierze? Odpowiedź na pytanie jest prosta: fakt, iż kobiety coraz bardziej poświęcają się karierze zawodowej. Choć nie zawsze wydaje się to oczywiste, w rzeczywistości zmiana nazwiska po ślubie może utrudnić rozwój zawodowy, ponieważ kobieta przestaje wówczas być rozpoznawana w swojej branży. Taki stan rzeczy dotyczy szczególnie branży prawniczej oraz naukowej — to właśnie w tych dziedzinach kładzie się silny nacisk na budowanie prestiżu oraz osobistej reputacji i rozpoznawalności. Wydaje się, że kompromisem w takiej sytuacji jest nazwisko dwuczłonowe.

Czy mężczyzna może zmienić nazwisko po ślubie?

Choć przyjęło się, że zmiany nazwiska po ślubie dokonuje kobieta, to nic nie stoi na przeszkodzie, by dokonał tego mężczyzna. Przepisy nie zabraniają takiego działania. Warto jednak pamiętać, że nie jest to w Polsce zbyt częsty wybór.

Wymiana dokumentów – czy termin liczymy od dnia sporządzenia aktu małżeństwa?

Zmiana nazwiska nie jest jedynie symbolicznym gestem, który pokazuje, że dana osoba wstąpiła w związek małżeński. Wręcz przeciwnie — jest to działanie, które wywołuje szereg konsekwencji natury prawnej. Rozumie się przez to między innymi konieczność wymiany dokumentów (jest to ważne szczególnie w przypadku dowodu osobistego). Po zmianie nazwiska, która towarzyszy zawarciu związku małżeńskiego, należy wymienić między innymi takie dokumenty jak:

  • dowód osobisty,
  • prawo jazdy i dowód rejestracyjny,
  • paszport.

Dowód osobisty

Bez wątpienia najważniejszym rodzajem dokumentów, jakie musimy wymienić wskutek zmiany nazwiska, jest dowód osobisty — to właśnie nim, jak wiadomo, posługujemy się na co dzień. Małżonek, który zdecydował się na zmianę nazwiska, ma na złożenie wniosku trzy miesiące od dnia, w którym został zawarty związek małżeński. Co ważne, wymiana dowodu osobistego nie jest dobrowolna, lecz obowiązkowa, a dokument ten traci swoją ważność w terminie 120 dni.

Jeśli chodzi o odbiór nowego dowodu osobistego, można to zrobić jedynie osobiście. Małżonek po zmianie nazwiska powinien zgłosić się w tym celu do urzędu miejskiego, w którym złożył wniosek (najczęściej jest to podmiot obejmujący swoim zakresem miejsce zamieszkania danego obywatela).

Prawo jazdy i dowód rejestracyjny

Odnośnie wymiany prawa jazdy trzeba pamiętać, że małżonek ma na to 30 dni od dnia, w którym otrzymał on nowy dowód osobisty. Aby wykonać tę formalność, należy zgłosić się do właściwego miejscowo starostwa powiatowego lub urzędu miasta.

Niestety nie wystarczy złożyć niezbędne dokumenty. Trzeba złożyć wniosek, a także wnieść opłatę urzędową w wysokości 100,50 PLN. To jeszcze nie wszystko, ponieważ wraz ze złożeniem wniosku konieczne jest również okazanie kopii nowego dowodu osobistego wraz z orzeczeniem lekarskim.

W przypadku posiadania dowodu rejestracyjnego, również należy go wymienić. Wniosek składamy, podobnie jak w przypadku prawa jazdy, w ciągu 30 dni od dnia odebrania nowego dowodu. Koszt wymiany to 54,50 PLN.

Wydanie paszportu w związku ze zmianą nazwiska

Choć jako mieszkańcy UE nie musimy okazywać paszportu np. podczas podróży do Niemiec, to warto posiadać aktualny dokument. Jeśli chodzi o wymianę paszportu, musimy wiedzieć, że paszport traci ważność po upływie 120 dni od zmiany danych obywatela w rejestrze PESEL. Zazwyczaj czas oczekiwania na wydanie paszportu to nie więcej niż jeden miesiąc od momentu złożenia wniosku.

Inne dokumenty

Oprócz powyższych niezbędne jest również aneksowanie zawartych umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz innych porozumień. W zależności od typu dokumentu należy poinformować np. siłownię, w której trenujemy, operatora sieci komórkowej czy właściciela mieszkania, od którego wynajmujemy nieruchomość.

Gdzie należy zgłosić zmianę nazwiska po ślubie?

Po zmianie nazwiska i wymianie dokumentów należy zgłosić ten fakt m.in. do następujących podmiotów:

  • banki, firmy leasingowe i pożyczkowe,
  • pracodawcy i zleceniodawcy — jest to ważne np. z punktu widzenia wysyłki rocznej deklaracji PIT-11,
  • dostawcy mediów i usług telekomunikacyjnych.

Inne formalności po ślubie

Oprócz zmiany nazwiska oraz wymiany prawa jazdy i innych dokumentów trzeba pamiętać także np. o aktualizacji danych w urzędzie skarbowym czy ZUS-ie. Konieczna jest także zmiana nazwiska dzieci, a w przypadku studiowania — poinformowanie uczelni o zaistniałym fakcie.

Mniej formalne zadania po ślubie

Jak widać, wiele jest formalności związanych z zawarciem związku małżeńskiego. Oczywiście, nie powinno się sprowadzać tej ceremonii wyłącznie do wymiany dowodu osobistego, wymiany prawa jazdy czy np. zgłoszeń do urzędu skarbowego. Warto pamiętać również o mniej formalnych kwestiach.

Wyczyść suknię ślubną i garnitur

Po ceremonii ślubnej warto wyczyścić suknię oraz garnitur ślubny. Możemy przechowywać te ubrania jako piękną pamiątkę lub — jeśli jesteśmy bardziej praktyczni — sprzedać po okazyjnej cenie.

Sprzedaj dekoracje ślubne

Dwudziesty pierwszy wiek to czas, w którym coraz większą popularnością cieszy się koncepcja zero waste. Jej idea jest bardzo prosta: ograniczenie zużycia materiałów i zmniejszenie liczby odpadów. Zgodnie z tym podejściem warto zdecydować się na odsprzedanie dekoracji ślubnychN (oczywiście, o ile będą one w dobrym stanie).

Wystaw opinie usługodawcom ślubnym

Last but not least, warto wystawić pozytywne opinie i referencje usługodawcom, którzy pomagali w organizacji ceremonii ślubnej. Oczywiście, nie jest to działanie obowiązkowe. Tak czy inaczej, pomoże to tym firmom w rozwoju działalności oraz zwiększaniu jakości świadczonych usług. Kto wie, czy w przyszłości nie zetkniemy się ponownie?